3D-laserscanningservice

Ecosystems Europe BV is gespecialiseerd in industriële gasbehandeling. Ontwerp, constructie, installatie en inbedrijfstelling van hypermoderne technologieën op basis van bewezen technologieën, voor een betere omgeving en schone lucht. Voor veel emissieproblemen werken we samen met de klant om oplossingen te creëren die leiden tot een vermindering van luchtverontreiniging, voldoen aan emissievereisten en overlast elimineren.

Tegenwoordig ligt de nadruk op ‘duurzaamheid’ door het hergebruik van energie, energiebesparing en hergebruik van restmaterialen. Een groot aantal van deze moderne technologieën is beschikbaar om te bekijken. Van kleine filters voor een lokaal probleem tot complexe gaswassingsinstallaties. Van turnkey-projecten tot ‘alleen basale engineering’: we hebben testinstallaties voor alle beschreven technologieën beschikbaar en laboratoriumtests kunnen worden uitgevoerd om de haalbaarheid te beoordelen.

Wij willen een nieuwe en exclusieve 3D LASERSCANNING-service aanbieden aan onze industriële relaties wanneer zij nieuwe installaties voor industriële gasbehandeling willen, deze willen uitbreiden of renoveren. We hebben de afgelopen 5 jaar enkele grote projecten gehad waarbij scanning niet alleen veel voordelen bood voor onze belanghebbenden, maar ook voor ons.
Laser scanners zijn speciaal ontworpen voor zowel binnen- als buitenmetingen in industrieën, engineering en bouw. Het apparaat legt informatie uit de echte wereld vast die wordt gebruikt in de digitale wereld om beslissingen te analyseren, samen te werken en uit te voeren om de algehele kwaliteit van het project en product te verbeteren en te behouden. De output maakt snelle, eenvoudige en zeer nauwkeurige metingen van objecten en gebouwen mogelijk.

De nauwkeurige positionering van kolommen, MEP-systemen en andere componenten is essentieel voor het succes van een bouwproject. Hardware en lay-out ontwerpsoftware werken samen om ontwerpen van CAD-plannen en modellen te visualiseren, waarbij ontwerpgegevens rechtstreeks op de daadwerkelijke bouwplaats worden geprojecteerd. Medewerkers kunnen doorvoer- en montagepunten lokaliseren voor snellere en zelfverzekerde installatie. Ze kunnen ook gemakkelijker gebieden identificeren waarin componenten afwijken van CAD-plannen, zoals ongelijkheid in een vloer. De mogelijkheid om ontwerpen te vergelijken met de echte wereld met behulp van projectiesoftware stroomlijnt meet- en uitlijningsprocessen, wat aanzienlijke tijdsbesparingen en kwaliteitscontrole op de bouwplaats oplevert.

The benefits for:
Plant Managers: 3D laser prints can provide accurate measurements, improve construction accuracy, and be used for maintenance and repair work, helping managers make informed decisions about their installations.
Maintenance Managers: 3D laser prints allow for accurate documentation, can detect changes from original designs, and can be used to plan maintenance work, making it easier to identify necessary resources and personnel.

Electrical Plant Managers: 3D laser prints can provide accurate measurements of electrical components, improve installation accuracy, and help with maintenance and repair work, ensuring safe, efficient, and effective installations.

Process Managers: 3D laser prints can provide accurate measurements of process equipment and piping, improve installation accuracy, and help with maintenance and repair work, improving performance and productivity.

Industrial Plant Designers/Engineers: 3D laser prints can improve visualization, collaboration, optimization, testing, and marketing of industrial gas treatment systems and installations, leading to improved efficiency and reduced costs.

Contact us today to learn more about our 3D laser scanning service and how it can benefit your industrial gas treatment projects. Let us revolutionize your construction processes and help you achieve a cleaner, more sustainable future.

Featured products